Uvedené ceny jsou pouze orientační. Cenová nabídka je idividuální na základě objednávky.

Textová inzerce

umístnění cena/měsíc počet inzerátů na straně  
Hlavní strana 30,- Kč 30 aktualizace a přesun na 1 pozici 1x za měsíc
Strana 2 20,- Kč 60 aktualizace a přesun na 1 pozici 1x za dva měsíce
Strana 3 10,- Kč 90 aktualizace a přesun na 1 pozici 1x za tři měsíce
Strana 4 zdarma   inzerci lze vložit pouze 1x měsíčně

Relkamní banner

  rozměr umístění 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Hlavní banner 400x150 PX hlavička všech stránek 900,- 1 620,- 3 340,-
Proložený banner 200x75PX proložení inzerce strana 1,2,3 600,- 1 080,- 2 160,-
Boční banner 120x120 PX všechny stránky první řada 450,- 810,- 1 620,-
Boční banner 60x60 PX všechny stránky druhá řada 300,- 540,- 1 080,-

Néjsme plátci DPH a uvedené ceny jsou konečné.