I. Podmínky vložení inzerce

 1. Inzerce je zveřejněna po schválení administrátorem.
 2. Inzerent je povinen uvést pravé Příjmení, Jméno, případně firmu.
 3. Inzerent nese právní odpovědnost za podanou inzerci.
 4. Inzerent souhlasí se zpracováním dat dle zákona.
 5. Inzerent souhlasí se zasláním informačních e-mailů.
 6. Inzerent souhlasí s podmínkami portálu.
 7. Text inzerce formulujte stručně. Inzertní portál neslouží k prezentaci finančních produktů.
 8. Inzerce Affiliate, Iframe programů, nebo odkaz na www stránky, které obsahují tyto bannery, je zpoplatněna.
 9. Inzerce odkazující na www stránky, provozující vlastní inzerci bude zamítnuta.
 10. Nedůvěryhodná inzerce je zamítnuta.

II. Vložení inzerce ZDARMA

 1. Vložení inzerce ZDARMA jednou měsíčně.
 2. Inzeren je odpovědný za dodržení bodu II.1.
 3. Inzerce zdarma je vložena na stranu 3.
 4. Při prvním porušení bodu II.1, je inzerent ZDARMA upozorněn e-meilem.
 5. Při opakovaném porušování bodu II.1, je inzerent povinen uhradit smluvní pokutu 100,- Kč za každý případ.
 6. V případě neuhrazení smluvní pokuty je inzerent zablokován a inzerce odstraněna ze všech inzertních porálů, viz Inzertní portály.
 7. Opakované vkládání inzerce je považováno za "SPAM INZERCI" a může být zveřejněno v "Černé listině", případně v jiné rubrice.

III. Hlavní strana - placená inzerce

 1. Zařazení na "Hlavní straně" inzertního portálu.
 2. Inzerce na "Hlavní straně" je omezena.
 3. Automatické obnovení inzerátu a přesun na první pozici jednou měsíčně po dobu platnosti objednávky.
 4. Garance první pozice minimálně jednou měsíčně.
 5. Cena do 25,- Kč měsíčně.
 6. Cena Affiliate odkazů od 50,- Kč
 7. Objednávka placené inzerce je uzavřená na dálku a splatná do tří dnů od potvrzené objednávky.
 8. Storno nepotvrzené objednávky - zdarma
 9. Storno potvrzené objednávky - 20% z celkové objednávky, min. 1000,-Kč.

IV. strana 2 - placená inzerce

 1. Zařazení na "Straně 2" inzertního portálu.
 2. Inzerce na "Straně 2" není omezena.
 3. Inzerce je řazena chronologicky, bez obnovení inzerátu a přesunu na první pozici.
 4. Cena do 15,- Kč měsíčně.
 5. Cena Affiliate odkazů od 25,- Kč
 6. Objednávka placené inzerce je uzavřená na dálku a splatná do tří dnů od potvrzené objednávky.
 7. Storno nepotvrzené objednávky - zdarma
 8. Storno potvrzené objednávky - 20% z celkové objednávky, min. 1000,-Kč.

V. reklamní bannery

 1. Hlavní reklamní banner rozměr 400x150 px.
 2. První pozice na všech stranách.
 3. Vložený reklamní banner, rozměr 400x50 px.
 4. Zobrazení mezi textovou inzercí na všech stranách.
 5. Boční reklamní banner, rozměr 130x130 px.
 6. Zobrazení v bočním reklamním panelu na všech stranách.
 7. Cena reklamních bannerů jsou individuální dle objednávky.

VI. ostatní ujednání a platební podmínky

 1. Smlouva o poskytnutí inzertních a reklamních služeb se uzavírá na dálku dle OZ č. 89/2012 Sb.
 2. Smlouva nabývá platnosti potvrzením objednávky ze strany zadavatele.
 3. Zadavatel se zavazuje řádně a včas hradit své závazky za inzertní a reklamní služby. V případě nedodržení tohoto závazku je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a odstranit inzerci i reklamní bannery.
 4. V případě odstoupení od smlouvy podle bodu 3 se ruší vešketré slevy a benefity. Zadavatel souhlasí s přímou vykonatelností a zavazuje se uhradit vzniklou pohledávku včetně slev a benefitů a to do tří dnů od ukončení smlouvy.
 5. Provozovatel se zavazuje aktualizovat inzerci a reklamní bannery zadavatele dle objednávky.